Předškoláci do 6 let

Angličtina    Němčina     Ruština

DOPOLEDNE PLNÉ JAZYKŮ

 

   Nabízíme program pro děti od 3 let, které tráví pod vedením zkušených lektorek z naší školy v uceleném bloku aktivit dopolední čas. Tyto aktivity rozvíjejí schopnosti dítěte daného předškolního věku.

Program:

Výuka jazyků v rozsahu, který je dán standardními kurzy pro děti a dále do tohoto programu zahrnujeme:

  • výtvarné aktivity

  • pohybové hry a aktivity

  • hudební činnosti

   Všechny aktivity probíhají v cizím jazyce a děti se tímto způsobem intenzívně a přirozeně učí první slova, jednoduché věty, písničky, básničky a cílem je, aby koncem školního roku byly schopné aktivně komunikovat v jednoduchých větách. Tím, že tato dopoledne poskytují dětem více času pro různé činnosti v cizích jazycích, je jejich verbální projev mnohem bezprostřednější.

Časový rozvrh: 8,45 – 12, 00 hodin

Lze se přihlásit do programu, který probíhá v intenzitě 1x týdně nebo 2x týdně (s dotazy na  výuku probíhající 5x týdně nás kontaktujte e-mailem).

Výhoda – vždy maximálně 8 dětí ve skupině!

 

Cena:

Dopoledne s angličtinou

1x týdně

  8 500,- Kč

pololetí

 

 

2x týdně

15 300,- Kč

pololetí

Ceny jsou konečné, včetně všech výukových materiálů.

 

i

 

DOPOLEDNÍ A ODPOLEDNÍ JAZYKOVÉ KURZY

Pro naše nejmenší žáčky máme speciální výukové materiály i učebnice. Způsob vedení kurzů pro nejmenší je založený hlavně na tom, aby se děti učily cizí jazyk přirozenou, hravou a velmi zábavnou formou. K práci s nejmenšími dětmi používáme obrázkové hry, básničky, písničky, pohádky, pohybové hry a to vše v angličtině nebo němčině.

 

Výuka probíhá ve skupinkách 5 – 8 dětí.

 Cena kurzu:

1x týdně 120 minut: 4 000,- Kč/ 1 pololetí

2x týdně 90 minut: 4 500,- Kč/ 1 pololetí

 

 index